رایان هالیدی: برای گوش فرا دادن به این آهنگ، باید حتماً در آن‌جا باشید

گاهی اوقات صنعت موسیقی سعی می کند جای پای خود را در دنیای دیجیتال باز کند. در این سخنرانی دوست‌داشتنی، "رایان هالیدی" -همیارTED- برای ما می گوید که چرا او بر روی آن‌چه که با عنوان "موسیقی وابسته به موقعیت" می‌خواند کار می‌کند. این ترکیب موسیقی و برنامه‌نویسی شامل صد‌ها قطعه‌ی وابسته به موقعیت جغرافیایی از آهنگ‌هایی است که فقط زمانی اجرا می‌شود که شنونده در نزدیکی آن مکان باشد. (تصویربرداری شده در [email protected])