Julian Treasure: جولین تریژر: ششش! بهداشت صدا در 8 قدم

جولین تریژر می گوید که دنیای پر سر و صدای ما که مدام هم در حال بدتر شدن است در حال نابود کردن سلامت روحی ماست حتی به قیمت گرفتن زندگی ادم ها. او 8 قدم را برای ملایم تر کردن این حمله صدایی پیشنهاد می کنه (که با گوشی های خیلی ارزان قیمت شروع می شه) و رابطه ما رو با صدا به حالت طبیعی بر می گردونه