تایا سلاسی: از من نپرسد اهل کجا هستم، از من پرسید محلی کجا هستم

وقتی کسی از شما می‌پرسد که اهل کجا هستید... آیا شده است که گاهی ندانید چه باید بگوید ؟ نویسنده، تایا سالاسی به نمایندگی از مردم "چند محلی"، که احساس می‌کنند خانه شهرکی هست که در آن بزرگ شده‎اند، شهری است که در آن زندگی می‌کنند و یا جایی دیگر و یا بیشتر، صحبت می‌کنند. " او می پرسد "چگونه یک انسان می‌تواند اهل یک مفهوم باشد؟"