Harald Haas: هارالد هاس: اطلاعات بی سیم از طریق لامپ های روشنایی

چه میشد اگه هر لامپ روشنایی در دنیا، می تونست در عین حال اطلاعات را هم انتقال دهد؟ در TEDGlobal، برای اولین بار، هارالد هاس دستگاهی را نشان می دهد که دقیقا توانایی انجام این کار را دارد. با سو سو زدن هایی در نور یک LED، تغییری که با سرعتی فرای تشخیص چشم انسان انجام می شود، او قادر خواهد بود که میزان اطلاعاتی بسیار بیشتر از دکل های مخابراتی را منتقل کند-- و این در حالی است که انتقال اطلاعات بسیار بهینه تر، ایمن تر و گسترده تر خواهد بود.