لتیسیا گاسکا: زود شکست نخور -- آگاهانه تسلیم شو

لتیسیا گاسکا، نویسنده و کارآفرین می‌گوید: «ما کارآفرینانی که نبوغشان آن‌ها را به موفقیت می‌رساند، گرامی می‌داریم، اما چه بلایی بر سر شکست‌خوردگان می‌آید؟ آن‌ها برای مدتی طولانی داستانشان را با شرم و حقارت دفن می‌کنند -- و فرصت ارزشمندی را برای رشد کردن از دست می‌دهند.» در این سخنرانی تأمل‌برانگیز گاسکا از تاجران می‌خواهد که درباره شکست‌هایشان حرف بزنند و به جای «شکست زودهنگام» اصطلاح تازه‌ای را پیشنهاد می‌دهد: «شکست آگاهانه».