جورج تولوسکی: گام بعدی در نانوتکنولوژِی

هر ساله تراشه‌های سیلیکونی کامپیوتر در اندازه به نصف کوچک شده و قدرتشان نیز دوبرابر میشود، که این دستگاه های مارا بسیار قابل حمل و دردسترس میکند. اما اگر دیگر تراشه های دیجیتالی ما بیش از این کوچکتر نشوند چه خواهد شد؟ جورج تولوسکی بر روی دنیای دست نخورده و دیده نشده نانو مواد ها تحقیق میکند. کار فعلی او، توسعه فرآیند های شیمیایی برای وادار کردن میلیاردها نانو لوله های کربنی به جمع شدن در الگو هایی که مورد نیاز برای ساخت مدار های منطقی پردازنده ها می باشد است، بسیار شبیه موجودات ریز طبیعی که ساخت