مت مولنوگ: چرا کار در منزل برای کسب‌وکار خوب است

با افزایش محبوبیت دور کاری، کارمندان می‌توانند میان شهرها، کشورها و حتی در چند منطقه زمانی مختلف همکاری کنند. این چگونه پویایی دفتر را بر هم می‌زند؟ و چطور می‌توانیم مطمئن باشیم که تمام کارمندان، چه در دفتر مرکزی چه در خانه، احساس ارتباط کنند؟ مت مولنوگ، یکی از بنیان‌گذاران وردپرس و مدیرعامل اتوماتیک (که ۱۰۰ درصد نیروی کار آن پراکنده هستند) رازهای خود را به اشتراک می‌گذارد.