جو کووان: چگونه ترس از صحنه را شکست دادم

حس موثر و بجای بشر از ترس به ما بعنوان گونه‌ای جوان خدمت کرده است، با دادن تمرکزی برای ممانعت از خورده شدن از سوی جانوران رقیب. اما وقتی که همان حس ترس دل و روده بهم ریز در مقابل ۲۰ طرفدار موسیقی فولک در میکروفن آزاد شبهای سه شنبه به سراغت میاید، بدتر است. کف دستها عرق می‌کند، دستها می‌لرزند، دیدت تار می‌شود و مغز می‌گوید فرار کن: این ترس صحنه است. در این سخنرانی مختصر آهنگین و جذاب، جو کووان درباره نحوه غلبه کردن بر آن صحبت می‌کند.