کامیل ای. براون: تاریخ رقص اجتماعی آفریقا-امریکایی

ما چرا می‌رقصیم؟ رقص اجتماعی آفریقا-امریکایی به عنوان راهی برای اینکه بردگان آفریقایی سنت‌های فرهنگی و احساس آزادی درونی‌شان را زنده نگه دارند به وجود آمد. آن‌ها بر هویت و استقلال افراد تاکید می‌کنند. در این نمایش الکتریکی٬‌ همراه با اجراهای زنده٬‌ طراح و مربی رقص‌ و عضو TED کامیل اِی. براون بررسی می‌کند که چه اتفاقی می‌افتد وقتی افراد جامعه به جنبش درآمده و حرفشان را با رقصیدن در کنار هم به نمایش می‌گذارند.