ابیگیل واشبورن: بهبود روابط امریکا و چین... با بانجو

"اَبیگیل واشبِرن"، سخنران TED، قصد داشت وکیل شود تا روابط آمریکا و چین را بهبود بخشد -- تا این که با بانجو آشنا شد. او داستان تأثیرگذاری درباره‌ی روابط قابل توجهی که در طی مسافرت‌هایش به سراسر آمریکا و چین ایجاد نموده می‌گوید، که در طی آن بانجو می‌نوازد و به زبان چینی آواز می‌خواند.