کوین ان‌جابو: چگونه می‌توانیم فرار مغز‌های علمی در آفریقا را متوقف کنیم

چگونه آفریقایی‌ها می‌توانند راه‌حل‌هایی برای مشکلات آفریقا بیابند؟ زیست‌شناس بقا، کوین اِن‌جابو، داستان شخصی‌ را روایت می‌کند در مورد اینکه چگونه ممکن بود او بخشی از جامعه دانشمندان آفریقایی تحصیل کرده در خارج از کشور شود که هرگز به وطن‌شان برنگشتند. و چرا او اکنون در حال ساخت مکانی دائمی در قاره آفریقاست تا در آن استعداد‌های بومی را تربیت و حمایت کند. او می‌گوید،: «من به تنهایی برنمی‌گردم، دانشمندان، کارآفرینان و دانشجویان غربی را با خود می‌آورم.» او اضافه می‌کند، «وقتی این گونه شود، آفریقایی‌ه