هانس و ألا راسلینگ: چگونه در مورد جهان بی‌تفاوت نباشیم

در مورد دنیا چه میدانید؟ هانس روسلینگ با نمودارهای معروف خود از جمعیت جهان، سلامتی و اطلاعات درامدی (با توصیف کامل و طولانی)، نشان میدهد که شما احتمالا در مورد انچه که میدانید اشتباه میکنید. همراه با مخاطبان سرگرم بازی شوید و بعد، از پسرهانس (ألا)، ۴ روش اسان را یاد میگیریم که چگونه کمتر نادان باشیم