Emma Bryce: کالری چیست؟ - اِما برسی

درس کامل را در اینجا ببینید: ما همواره درباره کالری می شنویم: در یک بیسکویت چقدر کالری وجود دارد؟ چقدر کالری برای ۱۰۰ بار بالا و پائین پریدن، یا دویدن طولانی و یا جنب جوش داشتن می‌سوزانید؟ اما واقعا کالری چیست؟ و چه مقدار از آن ما واقعا نیاز داریم؟ اما برسی توضیح میدهد که چگونه چند عامل مختلف میزان کالری مورد نیاز هر فرد تعیین میکند.