Tony Buffington: چرا گربه‌ها رفتار عجیب وغریب دارند؟ تونی بافینتون

آنها زیبا و دوست داشتنی هستند، و به قضاوت ۲۶ میلیارد بازدید کننده از دو میلیون ویدئو یوتوب از آنها، ولی یک چیز قطعی است: گربه‌ها بسیار سرگرم کننده‌اند،ولی رفتار آنها عجیب و غریب است. هم سرگرم کننده‌اند و هم گیج کننده، آنها پرسشهای زیادی را در ما بوجود می‌آورند: چرا گربه‌ها این رفتارها را می‌کنند؟ تونی علم پشت برخی ازعجیب ترین رفتار گربه‌ها توضیح می‌دهد.