دیوید وایت: پُلی شاعرانه میان گذشته، حال و آینده

دیوید وایت با بینش دلربا و جستجوگرانه خاص خودش، به تعمق در مرزهای گذشته، حال و آینده پرداخته و دو شعر را می‌خواند که در سرودن آن‌ها از کوهنوردی خواهرزاده‌اش در «اِل کامینو د سانتیاگو د کامپوستلا» در اسپانیا الهام گرفته است.