کاترین ویلکینسون: چطور قدرتمند کردن زنان می‌تواند به توقف گرمایش جهانی کمک کند

کاترین ویلکینسون نویسنده و فعال محیط زیست می‌گوید، اگر واقعا می‌خواهیم به تغییر اقلیم توجه کنیم، نیاز داریم تا برابری جنسیتی به یک واقعیت مبدل شود. به عنوان بخشی از پروژه «Drawdown» ویلکینسون کمک کرده است تا با جست‌وجو در دانش بشری راه‌حل‌هایی برای کاهش گازهای تغییردهندهٔ اقلیم و نگهدارندهٔ گرما پیدا شود: راه‌های مشخصی مثل انرژی تجدیدپذیر و برنامهٔ غذایی پایدار و راه‌های غیرآشکاری مثل تحصیلات و قدرتمند شدن زنان. در این سخنرانی آموزنده و برجسته، او سه راهکار کلیدی را به اشتراک می‌گذارد که برابری