Rose Eveleth: رُز ایولت: چگونگی استشمام

درس کامل را در لینک زیر ملاحظه کنید: یک فرد بزرگسال قادر به تشخیص ۱۰٫۰۰۰ نوع بو است. با بکارگیری بینی تان، شما تشخیص می دهید که چه چیزی بخورید، چه چیزی بخرید، و حتی اگر زمان آن رسیده که حمام کنید. اما چگونه مولکولهای موجود در هوا به انواع بوها در مغز شما تبدیل می شود؟ رُز ایولت، سفری بودار در مسیر اپیتلیوم بویایی شما را به تصویر کشیده و دلیل شخصی بودن بوها را توضیح می دهد. درس از: رُز ایولت پویانمایی از: ایگور کوریک