تامی مک‌کال: نبوغ ساده یک گرافیک خوب

در این گفتار که قسمتی روایت تاریخی، قسمتی نامه‌های عاشقانه به نمودارها و گرافیک‌ها را شامل می‌شود، طراح نمایش داده، تامی‌مک‌کال روند تغییرات نمودارها و دیاگرام‌ها را طی زمان مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چه‌طور داده‌های پیچیده را می‌توان به شکل‌های بسیار زیبا حجاری و به نمایش گذاشت. مک‌کال می‌گوید:«گرافیک‌هایی که به ما کمک می‌کند سریع‌تر فکر کنیم یا ارزش اطلاعات یک کتاب را تنها در یک صفحه بفهمیم‌، کلید اکتشافات جدید است.» ‌