Heba Shaheed: آیا نگه داشتن جیش بده؟ - هیبا شهید

انسان‌ها باید در طول روز حداقل چهار تا شش بار ادرار کنند، اما گاهی، فشارهای زندگی مدرن ما را وادار می‌کند به خودمان بپیچیم و آن را نگه داریم. این عادت چقدر بد است، و بدن ما چقدر می‌تواند در برابر آن مقاومت کند؟ هیبا شهید ما را به داخل مثانه می‌برد تا بفهمیم. درس از هیبا شهید، انیمیشن از آرتریک استودیو.