سام رودریگز: مطالبی که راجع به مغز در قرن بعدی خواهیم آموخت

در این صحبت پر اوهام، متخصص اعصاب سام رودریگرز ما را به سفر هیجان انگیز علم مغز در صد سال آینده می‌برد. او اختراعات عجیب و گاهی ترسناک راا که ممکن است برای درمان بیماری های مغزی و تشخیص آ‌ن‌ها مهم باشد، بیان می‌کند. مثل لیزرها که حفره‌های کوچکی را در جمجمه ما حفر می‌کنند و به محققان اجازه می‌دهند تا فعالیت‌های الکتریکی عصب‌های ما را مطالعه کنند.