Danny Hillis: دنی هیلز: اینترنت ممکن است از کار بیافتد، ما به یک طرح جایگزین نیاز داریم

در ده های ۷۰ و ۸۰ میلادی اعتماد اصل بنیادی اینترنت بود در زمانیکه که تعداد اعضای آن بسیار اندک بودند. اما امروزه این شبکه در همه جا وجود دارد و میلیاردها انسان را به هم متصل می‌کند. خیلی از ماشین ها برپایه اینترنت عمل می‌کنند. حالا ما در برابر حملات سایبری و مشکلات احتمالی آن، آسیب پذیریم. دنی هیلز از پیشروان اینترنت عنوان میکند که اینترنت برای استفاده برای اینگونه کارها و در این ابعاد ساخته نشده و هشدار می‌دهد تا یک نقشه دومی طراحی و اجرا گردد. یک سیستم موازی که بتوان در مواقع نیاز یا زمانی‌که