نوح تاولین: "اورولین" واقعا به چه معنی است - نوح تاولین

درس کامل را در اینجا ببینید: اگر شما اخبار یا سیاست را دنبال می‌کنید، شانس این که لفظ اورولین را پیرامون در یک موضوع یا چیز دیگری شنیده باشید را دارید. اما آیا تا کنون مکث کرده و فکر کنید درباره اینکه واقعاً معنای آن چیست، و یا چرا این واژه زیاد استفاده می‌شود؟ نوح تاولین این واژه را کالبدشکافی می‌کند. درس از نوح تاولین، انیمشن ازTED-Ed