مورگانا بیلی: خطر پنهان کردن آنچه هستید

مورگانا بیلی خود واقعی اش را از ۱۶ سالگی پنهان می کرده است. در یک سخنرانی شجاعانه، او چهار کلمه ای را بیان کرد که ممکن است برای بعضی ها مهم به نظر نیاید اما برای او فلج کننده بود . چرا بیانش کرد؟ زیرا متوجه شد سکوتش پیامد های شخصی، حرفه ای و اجتماعی دارد. روبروی تماشاگرانی از همکارانش، نشان داد ترس از قضاوت دیگران به چه معناست و چگونه منجر به قضاوت کردن در مورد خودمان می شود.