دیوید کاتز: راه حل غافلگیر کننده برای پلاستیک‌های اقیانوس

آیا می توانیم مشکل پلاستیک در اقیانوس را همزمان با مشکل فقر شدید با هم حل کنیم؟ این هدف بلندپروازانه The Plastic Bank است: یک فروشگاه زنجیره‌ای جهانی که همه چیز، از شهریه مدرسه تا سوخت آشپزخانه قابل خریداری با پلاستیک زباله است -- که بعد مجزا شده، خرد شده و به مارک‌هایی که «پلاستیک اجتماعی» را دوباره در محصولاتشان استفاده می‌کنند فروخته می‌شود. همراه دیوید کاتز شوید برای دریافتن بهتر این قدم بسمت ایجاد یک اقتصاد گردشی. «جلوگیری از پلاستیک در اقیانوس، شاید غنی ترین فرصت بشریت باشد،» دیوید کاتز.