Skye C. Cleary: چرا ما عاشق می‌شویم؟ یک پرس و جوی فلسفی - اسکای سی کلیری

درس کامل را در اینجا ببینید: آه، عشق رمانتیک؛ زیبا و مست کننده، شکننده قلب و روح ... اغلب همه با هم در یک زمان! اگر عشق رومانتیک دارای هدفی باشد، نه علم و نه روانشناسی هنوز آن را درنیافتند -- اما در طول تاریخ، برخی از معتبرترین فیلسوفان ما تعدادی نظریه جذاب به ما ارائه کرده‌اند. اسکای سی کلیری به تشریح دیدگاه‌های فلسفی پنج تن از آنها درباره اینکه چرا ما عاشق می‌شویم، می پردازد.