وندی دِ لا روزا : حقه‌های روانشناسی که برای پس‌انداز پول به شما کمک می‌کند

همه ما می‌خواهیم پول بیشتری پس‌انداز کنیم -- اما در کل، امروزه مردم کمتر و کمتر این کار را انجام می‌دهند. دانشمند رفتارشناس،‌ وندی دِ لا روزا بررسی می‌کند چطور روزانه مردم تصمیم‌هایی می‌گیرند که رفاه مالی‌ آنها را بهبود می‌بخشد. یافته‌های وی کمک می‌کند با درد کمتری خود را متعهد به پس‌انداز بیشتر و خرج کمتر نماییم.