شای رشف: یک مدرک دانشگاهی بسیار ارزان‌ قیمت

در دانشگاه آنلاین مردم، هرکس با یک مدرک دیپلم دبیرستان می‌تواند برای دریافت مدرک در رشته مدیریت یا علوم کامپیوتر گام بردارد - بدون هزینه‌های استاندارد (اگرچه امتحانات شامل هزینه است). موسس این دانشگاه شای رشف امیدوار است که تحجصیلات عالیه از "امتیازی برای تعداد محدودی به حقی اولیه، ارزان و در دسترس برای همه" بدل شود.