غاده والی: چطور از لگو برای تدریس عربی استفاده می‌کنم؟

غاده والی پس از دیدار از یکی از کتابخانه‌های اروپا به جست‌جوی کتابی به زبان عربی و از خاورمیانه، به عناوینی درباره وحشت، تروریسم و تخریب رسید و تصمیم گرفت فرهنگ خود را به شکلی مفرح و دست‌یافتنی ارائه دهد. نتیجه: پروژه‌ای رنگارنگ و جذاب که برای تدریس عربی از لگو استفاده کرده، و قدرت طراحی گرافیکی را در خدمت خلق ارتباط و تغییرات مثبت گرفته است.