ربکا هوانگ : قدرت تنوع در درون خود

ربکا هوانگ عمر خود را صرف تعویض هویت‌ها کرده است -- با میراثی کره‌ای، تربیتی آرژانتینی و تحصیلاتش در ایالات متحده -- و برای مدتی طولانی او در پیدا کردن جایی در دنیا که خانه بنامد، مشکل داشت . او در طول این چالش‌ها به درکی اساسی رسید: این که زمینه‌ای متنوع یک مزیت بارز در دنیای جهانی امروز است. در این سخنرانی شخصی، هوانگ مزیت‌های بی‌انتهای پذیرش هویت‌های پیچیده‌مان را آشکار می‌کند -- و آرزوهایش برای ساختن دنیایی که در آن هویت‌ها ابزاری برای منزوی کردن افراد نیسنتد بلکه برای اتحاد ملت‌ها استفاده م