کتلین سدلر: چطور می‌توانیم به بدنمان آموزش دهیم سریع‌تر درمان پیدا کند

چطور می‌شد اگر می‌توانستیم به بدن‌هایمان کمک کنیم بدون برداشتن جای زخم سریع‌تر درمان شوند، درست مثل گرگینه در فیلم مردان ایکس؟ همیار TED کتلین سدلر با تحول مواد زیستی که می‌توانند نحوه واکنش سیستم ایمنی بدن را به جراحت‌ها تغییر دهند روی تبدیل این رویا به واقعیت کار می‌کند. در این سخنرانی کوتاه، او روش‌های مختلفی که این محصولات می‌توانند به بازسازی مجدد در بدن کمک کنند را نشان می‌دهد.