گراهام الیسون: آیا جنگ میان چین و آمریکا ناگزیر است؟

گراهام الیسون کارشناس علوم سیاسی، با گرفتن درس‌هایی از یک الگوی تاریخی به نام «تله توسیدید» توضیح می‌دهد که چرا چینِ در حال قدرت گرفتن و آمریکای مسلط بر جهان، ممکن است به سوی برخوردی خشونت‌آمیز پیش بروند که به نفع هیچکس نیست -- و چگونه می‌توانیم با خرد و ایده‌پردازی جمعی از آن پرهیز کنیم.