اوماوا شیلدز: چگونه ما زندگی در دیگر سیارات پیدا می کنیم

ستاره شناس اوماوا شیلدز با مطالعه اتمسفر سیارات فراخورشیدی دوردست در جستجوی یافتن زندگی است که ممکن هست در جایی در این جهان باشد. هنگامی که به کاوش اسمانها نمی‌پردازد، او به عنوان یک بازیگر آموزش دیده کلاسیک (و عضو TED) به دنبال راه‌هایی برای درگیر کردن دختران جوان با استفاده از تئاتر، نوشتن و هنرهای بصری با علوم می‌باشد.« شاید یک روز آنها به صفوف ستاره‌شناسان که پراز تنافض هست بپیوندند» و از پیشینه‌شان یکبار برای همیشه استفاده کرده تا کشف کنند که ما واقعا در این جهان تنها نیستیم